Kontakt

Telefónne čísla
Kancelária školy: 051/771 76 58
Riaditeľ školy: 051/771 15 85
Školská jedáleň: 051/771 76 57
Email: bajkalskapo@gmail.com

Adresa školy
Základná škola Bajkalská 29,
080 01 Prešov

Ochrana osobných údajov

             

FaceBook portál

             

Aktuality

Detektív „Číslo“  2019                                        

Dňa 14. februára sa opäť po roku žiaci 1. stupňa vydali po stopách detektíva „Čísla“. Netradičná hodina matematiky, na ktorej jednotlivé úlohy a riešenia museli žiaci vypátrať sa stretla s pozitívnym ohlasom. Spojilo sa príjemné s užitočným. Žiaci sa zabavili a zároveň preukázali svoje matematické vedomosti a schopnosti.

MENÁ  NAJÚSPEŠNEJŠÍCH   PÁTRAČOV:

Rebeka MIGAŠOVÁ- 1.A,  Sandra KNIEZNEROVÁ- 1.B

Patrik HORŇÁK-  2.A,  Tomáš DANKO- 2.B,

Oliver SABATULA- 3.A,  Klárka ŠKORPÍKOVÁ -3.B,

Nicole Emma HERDICKÁ - 4.A,  Matej ĎURICA - 4.B.

 T. Levendovská


JASPO 2019

Dňa 8.2.2019 sme sa zúčastnili jazykovej súťaže JASPO 2019 na ZŠ Kúpeľnej. Od začiatku tam vládla príjemná atmosféra, ktorá nám pomáhala zabudnúť na trému. V anglickom jazyku bola téma venovaná Charlesovi Dickensovi a jeho tvorbe, životu a jeho známemu dielu Oliver Twist. Súťaž pozostávala z troch častí. V prvej časti sme prezentovali dopredu pripravenú scénku. V druhej časti sme sa popasovali s dvanástimi otázkami, ohľadom už spomínaných tém. Tretia časť pozostávala z gramatického testu. Okrem nás súťažili ešte ďalšie 4 družstvá a všetci boli výborne pripravení. Po náročnom boji sme o chlp porazili družstvo usporiadateľskej školy a obsadili sme prvé miesto. Sme radi, že sme sa tejto súťaže mohli zúčastniť, lebo sme získali nové vedomosti a skúsenosti a mohli sme sa porovnať s rovesníkmi z iných škôl. Ďakujeme pani učiteľke Prextovej, ktorá nás ochotne usmernila v príprave a celú súťaž s nami prežívala a podporovala nás.:) Radi by sme si to zopakovali aj budúci rok. 

J. Polačok, K. Štefaňáková a M. Čmilanský, 8.B


Všetkovedko 

Šikovnosť našich žiakov preverili rôzne úlohy a Všetkovedkom školy je K. Škorpíková, úspešnými sú tiež A. Holéczy, M. Ďurica, N. E. Herdická, F. Popík, R. Jabcon a M. Babkovičová. 

Srdečne blahoželáme

L. Oršuláková 


Čarovný ateliér – Kreatívny krúžok                     

Deti sa na kreatívnom krúžku s názvom „Čarovný ateliér“ učia aj rôznym výtvarným technikám a postupom. Pri poslednej činnosti si skúsili tupovanie. Krásny výsledok ich práce si môžete pozrieť aj v átriu školy...

A. Imrichová


Výročie mesta Prešov                                         

Každoročne si pripomíname vznik mesta Prešov. Pri tejto príležitosti si p. vych. Bc. Paula Borodáčová pripravila náučné popoludnie o našom meste. V závere bol pre deti pripravený kvíz s ktorým sa statočne popasovali.

A. Imrichová


Preteky v bobovaní                                             

Na preteky v bobovaní sme nezabudli ani tento rok. Pani. vych Danka Pendráková pripravila pre deti súťaže v rýchlosti ale ohodnotila aj voľný štýl detí. Deti zažili súťaživé popoludnie na čerstvom vzduchu a do školy sme sa vrátili s krásnymi červenými lícami.

A. Imrichová

 

Stavanie snehuliaka                                             

Počas pobytu vonku v ŠKD, deti z I. oddelenia využili dobré vlastnosti snehu a postavili snehuliaka. Zo snehuliaka napokon vznikol Olaf , ktorý stojí pred našou školou. Veríme že mu počasie bude priať a každý deň nás bude vonku očakávať.

 

A. Imrichová

Lyžiarsky výcvik                                                  

Pondelok 21. 01.2019 cca 08. hod pred školou je akosi zvláštne rušno. Schádzajú sa nadšení žiaci, ale aj rodičia. Žiaci a 3 učitelia odchádzajú autobusom.
Cieľ: Ždiar - Vila Panoráma. Na tento deň sa 30 siedmakov, 2 ôsmačky a 3 učitelia veľmi tešili. V Ždiari nás privítalo počasie ako vystrihnuté z katalógu. Hneď po ubytovaní sme sa naobedovali a išli sme na svah. Nasledovalo zadelenie do družstiev. Lyžovali sme na Strednici, kde podmienky boli vynikajúce. Deň sme začínali rozcvičkou, nasledoval výcvik na svahu pod vedením inštruktorov, po obede krátky oddych a potom nezabudnuteľné prednášky o lyžovaní a 1. pomoci pod záštitou p.
uč. Mgr. R. Falata. V stredu sme navštívili Chodník korunami stromov v Bachledovej doline. Vo štvrtok sa uskutočnil lyžiarsky pretek a večer bolo vyhodnotenie výcviku, kde bol odovzdaný pohár pre najlepšieho lyžiara, medaily a každý dostal diplom za absolvovanie lyžiarskeho
výcviku.
Cenu za najlepšieho lyžiara resp. pohár „najlepší lyžiar“ získal Adam Danko zo 7.B triedy.
Spoločnosť našim žiakom robili aj žiaci zo ZŠ Sečovce. Vznikli nové priateľstvá, ale asi najviac sa páčili  spoločné diskotéky. V piatok pri lúčení sa na mnohých tváričkách objavili aj slzičky.

Výsledky pretekov:
3. družstvo :      1. miesto - M. Maník 2. miesto – A. Guman   3. miesto – S. Michalská
2. družstvo :      1. miesto - S. Smokoňová 2.  miesto - N. Kočiščáková 3. miesto – J. Jusková
1. družstvo :      1. miesto – A. Danko     2. miesto - J. Konečná  3. miesto - F. I. Tomáš

Verím, že si žiaci odniesli krásne zážitky a spomienky. Ďakujem všetkým žiakom za disciplinovanosť a úžasným kolegom p. uč Mikulovej a p. uč.Falatovi.

 

Mgr. V. Balušinský – vedúci kurzu

Cínový vojačik                                                                                     

Literárna kaviareň Viola...

Interaktívne divadlo...

Tretiaci...

Usadíme sa v hľadisku...

Ticho...

Na scénu prichádzajú herci...

Príbeh sa začína, vťahuje nás do deja...

Meníme sa na vojakov, tanečnicu, spievame...

Úžasná atmosféra...

Skvelý zážitok...

Vzájomná pochvala...

Ďakujeme!

 

Z. Lipková, M. Marhevková 

„Škola volá“ – časť: MÚDRA HLAVIČKA                 

Múdra hlavička tento rok oslávila svoje 15. výročie. V našom kráľovstve Bajkal sa 25. januára 2019 otvorila  školská brána pre malých predškolákov. Deti si zmerali svoje sily vo vedomostných  disciplínach.  Počas súťaže sme zistili, že deti z materských škôl majú veru múdre hlavičky a je s nimi zábava. Pri súťažných stoloch sa stretli tieto materské školy: MŠ A. Prídavku, MŠ Bajkalská,  MŠ Čapajevova, MŠ Mukačevská a MŠ z Veľkého Šariša.

Realizačný tím tvorili žiačky z 9.B. , 9.A, 8.B, 6.A.

Iveta Matyásová – koordinátorka pre spoluprácu s MŠ

Korčuľovanie                                                       

Naša škola využila výbornú ponuku od PSK ARÉNY a v rámci hodín TSV každá trieda využila možnosť zažiť korčuľovanie Žiakom sa to páčilo a radi si to zopakujú. Na ľade sme objavili aj nové talenty.

V. Balušinský

Bedminton - okresné kolo                                    

Dňa 18.01.2019 na ZŠ Májove námestie  naši reprezentanti v silnej konkurencii (9 škôl) dosiahli ďalší skvelý úspech. Dievčatá obsadili krásne 3. miesto a chlapci prehrali v dramatickom zápase až vo finále a obsadili 2. miesto a tak im iba o vlások unikol postup na krajské kolo. Naši športovci upútali nielen svojím športovým majstrovstvom, ale aj vystupovaním a zmyslom pre fair - play.

Družstvo dievčat : Alexandra Bujusová, Ema Šintalová 9.B 

Družstvo chlapcov: Samuel Miščík, Alex Duleba 8.B

Blahoželáme a srdečne ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!!!!

M. Mikulová


Pytagoriáda a Vianočná matematická hlavička

13. a 14. decembra sme v škole zrealizovali školské kolo Pytagoriády pre žiakov 5. – 8. ročníka. V piatom ročníku bolo úspešných 10 žiakov, v siedmom 5 žiakov a v ôsmom ročníku 6 žiakov, ktorí budú pozvaní do obvodného kola.

V piatom ročníku sme v decembri zrealizovali školskú súťaž Vianočná matematická hlavička. Najlepšie výsledky dosiahli Lukáš Fedor a Kamil Pasierb z 5. A. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme.

O. Marhefková


Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

 Prevádzkovateľ – Základná škola, Bajkalská 29, Prešov, so sídlom Bajkalská 29 Prešov, 08001, IČO: 37877186 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia (25. 01. 2019 – Projekt ŠKOLA VOLÁ – Múdra hlavička) dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Základná škola, Bajkalská 29, Prešov facebookovej stránke a iných a budú uchovávané, kým trvá účel ich spracúvania  

Úspešná tenistka

Žiačka 6. B triedy Natálka Lešková je nielen šikovnou žiačkou, ale aj úspešnou tenistkou. Zaznamenala už viacero úspechov v rôznych kategóriách, dokonca aj na celoslovenskej úrovni. Prajeme jej, aby sa vo svojom obľúbenom športe aj naďalej rozvíjala a dosiahla vytúžené ciele.

O. Marhefková


Vianočná pohľadnica

Trošku vianočnej atmosféry sme sa snažili priniesť aj na oddelenie dlhodobo chorých v Prešovskej nemocnici. Pohľadnice, ktoré vytvorili žiaci 9.A a 9.B triedy priniesli úsmev na tvárach starkých, ktorí v tomto čase nemôžu byť so svojimi rodinami. Veľmi pekne ďakujem Miške Žilincovej, Dianke Himičovej a Laure Goffovej z 9.A triedy a Lucke Hudákovej z 9.B triedy, ktoré ich osobne odovzdali, ako aj všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali.

Ľ. Rejtová


iBobor 2018                                                         

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do informatickej súťaže iBobor, kde dosahujú skvelé výsledky. Inak tomu nebolo ani teraz, a z celkovo zapojených  117 žiakov 3. – 9. ročníka bolo 42 úspešných riešiteľov. Výsledky najúspešnejších v jednotlivých kategóriách:

Bobrík 4. – 5. ročník

1. miesto: Filip Lohyňa 5.A, Matúš Lupač 4.A      2. miesto: Filip Popík 4.A           3. miesto: Alexandre Timočko 5.B, Tatiana Hetmánková 5.A

Benjamín 6. – 7. ročník

1. miesto: Michal Balara 7.B       2. miesto:Jolana Konečná 7.A   3.miesto: Nina Lešková 6.B

Kadet 8. – 9. ročník

1.miesto:Matej Pramník 9.B, Lenka Lenártová 8.B, Maroš Hrbatý 8.B, Samuel Pasierb 8.B           2.miesto: Jakub Safko 9.B, Alex Duleba 8.B, Maximilán Jarčuška 8.B, Tomáš Štofko 8.A            3.miesto: Soňa Kundríková 9.B

Všetkým srdečne blahoželáme

Ľ.Rejtová

Atletický krúžok                                                    

V rámci atletického krúžku sa naši atléti a atlétky zúčastnilitroch podujatí a korešpondenčnej súťaže. Prvá súťaž, ktorej sa zúčastnili bola Prešovský mini maratón pri obchodnom centre Eperia. Súťažilo sa v disciplínach Detskej atletiky. Na tomto podujatí obsadil Alexender Kiník 2. miesto. Pod názvom Spajkyho krajský pohár sa organizovala súťaž, kde proti sebe bojovalo 17 tímov . V Mikulášskej korešpondenčnej súťaži, sme testovali deti v dvoch disciplínach, a to prekážkový beh a predklon v sede s dosahovaním, kde prvé miesto obsadila Vanesa Moricony. V Detskom vianočnom behu sa súťažilo sa v disciplíne cezpoľný beh. V kategórii mladších žiačok obsadila Vanesa Moricony 2. miesto a v kategórií starších žiakov obsadil 1. miesto Lukáš Fedor. Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na ďalšie súťaže.

R. Falat

Súťaž Ochranárik                                                   

Deti I. oddelenia ŠKD sa opäť zapojili do súťaže s názvom „Ochranárik čísla tiesňového volania 112.“ Táto súťaž je organizovaná strediskom záchranného systému a už druhý rok po sebe sme získali 1. miesto v kategórii žiaci prvého stupňa. Ceny za kolektívnu prácu 4.A triedy prevzal zástupca Dávidko Pulik. Deti sa z krásnych a hodnotných cien tešia každý deň v ŠKD. Do tretice sa určite budeme snažiť obhájiť  prvé miesto aj budúci rok.  

A. Imrichová

Vianoce včera a dnes – 11.12.2018                         

je názov  ďalšieho projektového dňa so seniormi ZPS Náruč na Veselej ulici.

Riešenie rôznych zábavných  úloh, spev vianočných kolied, spomienky,  dotvárali sviatočnú atmosféru nášho stretnutia.  Spoločne rok čo rok prežívame  radosť zo vzájomného dávania. Seniorov potešili aj vianočné pozdravy, ktoré pre nich vyrobili panie učiteľky a naši mladší spolužiaci z prvého stupňa.

Iveta Matyásová – koordinátorka projektu „Starší mladým a naopak“


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEDMINTONE

Na Majstrovstvách Slovenska v bedmintone, ktoré sa konali dňa 25.11.2018 v Púchove dosiahli naši žiaci : A. Bajusová 9.B a A. Duleba 8.B krásny športový úspech.

V zmiešaných družstvách naša šikovná dvojica Saška s Alexom v mixe získali bronzové medaily. Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti v ďalšom zdokonaľovaní sa.

Bližšie informácie o výsledkoch na linku: http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=4DF46BF0-5AF3-4FE0-ACC2-D16384A5AF5E&fbclid=IwAR04yT9C0BAeYTvFwBXJ8SwJltRcZC0I_OQNfUXkos-gNeYUx1ZfLxoFzAw

M. Mikulová, V. Balušinský


ŠPORTOVÝ PROJEKT " FLOORBALL SK LIGA"

ŽIACI

Chlapci sa rozlúčili so svojou skupinou dňa 14.11.2018 síce dvoma víťazstvami,no do krajského kola nepostúpili. Naši chlapci ukázali svoje florbalové majstrovstvo a za predvedené výkony a reprezentáciu školy vyslovujeme veľké ĎAKUJEME a prajeme veľa ďalších úspechov. Chlapci podávali bojovné a kolektívne výkony, no najpríjemnejším prekvapením 2. kola boli skvelé zákroky mladého brankára Peťa Barilika. Školu reprezentovali: P. Barilik - brankár, M. Kubuš - kapitán 3 góly,S. Miščík 3.g.,D. Pancík 2 g.,Kováč A. 1 g.,M. Kašprišin,T. Foltín, L. Havadej , S. Lysina, A. Salihu - zapisovateľ a N. Senderáková - lekárka.

ŽIAČKY

Dievčatá znovu príjemne potešili a dňa 29.11.2018 bez jedinej prehry postúpili do krajského kola, ktoré sa bude hrať vo februári 2019.Zápas s domácimi florbalistkami ZŠ DSA Mukačevská bol vrcholom turnaja. V dramatickom zápase a v neskutočnej atmosfére zápas síce skončil remízou, no naše dievčatá zaslúžene postúpili, pretože v 1.kole nad nimi zvíťazili. Už teraz sa všetci tešíme na krajské kolo, v ktorom bude súťažiť  9. družstiev. Sme veľmi radi, že do družstva sa vrátila Janka Jusková. Školu reprezentovali: J. Konečná, S. Smokoňová., N. Kočiščáková, S. Geciová, T. Tančinová, V. Fechová (7.A), L. Senderáková, J. Jusková (7.B), N. Senderáková (9.B), M. Ščepitová – brankárka (9.A)

Blahoželáme a ďakujeme!!!                        M. Mikulová, V. Balušinský


Odpad náš každodenný                                     

Ako správne triediť odpad, redukovať ho, či ho vôbec netvoriť sa žiaci I. stupňa učili počas dvoch novembrových dní v rámci environmentálnych vzdelávacích programov zrealizovaných na našej škole. V 1. ročníku to bola hraná rozprávka O princeznej Lesanke a u žiakov 2.- 4. ročníka téma Odpad náš každodenný.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Natur- Pack a lektorke Mgr. Laure Martinkovej z neziskovej organizácii Eviana.

 

M. Marhevková – koordinátor environmentálnej výchovy


Zbierka pre útulok

Prvou aktivitou Žiackej kráľovskej rady, ktorá v tomto šk. roku zahájila svoju činnosť bola zbierka pre Prešovských havkáčov. Patronát nad realizáciou prevzali žiaci 9.B triedy, ktorí sa presvedčili, že ich spolužiaci vedia a chcú pomáhať. A tak havkáčom pribudli deky, vankúše a koberčeky na lepšie prežitie zimy a 127 €, ktoré aspoň trošku pomôžu zvieratkám bez domova.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali

Ľ. Rejtová a žiaci 9.B triedyMesiac úcty k starším                                      

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, si  všetky oddelenia pripravili krátke divadelné etudy na túto tému. V rámci celoklubovej aktivity pod vedením p. vych. Janky Maňkošovej deti prezentovali svoje krásne scénky, ktoré si s p. vychovávateľkami svedomito pripravovali a nacvičovali dlhší čas. Deti  prejavili empatiu voči starším ľudom ale aj pochopili prečo je dôležité vážiť si starších ľudí a pomáhať im.

Mažoretky Diridonky                                        

Úžasné Prešovské mažoretky Diridonky, oslavujú tento rok už 25. výročie ich vzniku. Pri tejto príležitosti si pripravili krásny výchovný koncert na ktorý dostala pozvanie aj naša škola. Pozvanie sme prijali a deti zažili emotívne dopoludnie plné talentu, estetického cítenia, umenia a emócií. Zložité choreografie plné dokonalých tanečných prvkov, dopĺňalo odborné slovo a tak sa deti dozvedeli aj niečo nové.

Psíčkovo                                                            

Opäť k nám zavítalo Divadielko, no tento krát s predstavením ktoré malo názov Psíčkovo. Vtipné predstavenie deti veľmi pobavilo a deti zažili výnimočné popoludnie v ŠKD plné humoru a smiechu. Už sa spolu s deťmi tešíme na ďalšie predstavenie.


Starší mladým a naopak – projektový deň         

Netradičné športy opäť nesklamali. Zaujímavé úlohy plné zábavy, súťaživý duch, vzájomná pomoc a podpora, to všetko nechýbalo v ZPS Náruč počas nášho ďalšieho stretnutia so seniormi, ktoré sa konalo 14.11.2018.

koordinátorka projektu Iveta Matyásová


2 - násobná majsterka Slovenska

Skvelým úspech dosiahla naša žiačka Karolína Lenhardtová, ktorá sa venuje TAEKWON-DU ITF. Na svojom konte má niekoľko prvých miest v rôznych kategóriách a stala sa aj dvojnásobnou majsterkou Slovenska.
Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

Kreatívny krúžok – Čarovný ateliér

Čarovný ateliér opäť ožil a to vďaka svojim novým členom. Každý utorok a štvrtok jeho členovia vyčarujú svojimi zázračnými, šikovnými rúčkami niečo nové, zaujímavé, kreatívne. Potešia svojou šikovnosťou a citom svojich rodičov, pani učiteľku ale hlavne seba. Učia sa rôzne výtvarné techniky, postupy a princípy ale poznávajú aj nové materiály a hlavne samy seba. (Fotografie – jesenná vitráž z lístia)

A. Imrichová


Listobranie - II. ročník                              

V ŠKD sme usporiadali 2. ročník listobrania pod vedením A. Imrichovej. Všetky oddelenia súťažili v piatich disciplínach, no body mohli získať aj sa slušné správanie v družstve a povzbudzovanie svojich členov. Prváčikovia zažili listobranie po prvý krát, ale počínali si veľmi dobre. Deti sa výborne zabavili, užili si popoludnie v ŠKD plné srandy a zábavy. 

Vychováteľky ŠKD

Jazykový pobyt                                        

V dňoch 24. - 26. 10. 2018 sa žiaci 6. - 8. ročníka zúčastnili jazykového pobytu, kde sa venovali dramatizácii, tvorbe básní a príbehov v slovenčine aj angličtine. Počas pobytu vonku zozbierali prírodné materiály, ktorých názvy následne prekladali do anglického jazyka. Ani málo priaznivé počasie ich neodradilo od nočnej hry a športových aktivít. Celý pobyt sa niesol v príjemnej atmosfére a všetci sa už tešia na ďalší.

Ľ. Rejtová, E. Kivaderová, J. Prextová

Športový projekt ,,Floorball SK LIGA“       

Dievčatá -1. miesto v prvom kole

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do športového projektu florbalovej ligy. Dňa 24.10.2018 dievčatá odohrali prvý turnaj okresnej kvalifikačnej skupiny PREŠOV PLUS. Okrem florbalového umenia ukázali, že florbal naozaj hrať vedia. . Hneď v prvom kole naše žiačky nedali šancu súperovi a odchádzali z turnaja ako víťazky. Školu reprezentovali: S. Smokoňová, J. Konečná, T. Tančinová, N. Kočiščáková (7.A),L. Senderáková (7.B), N. Senderáková (9.B) M. Ščepitová – brankárka (9.A)

Chlapci odohrali svoj prvý turnaj okresnej kvalifikačnej skupiny PREŠOV PLUS dňa 12.10.2018 . Počas celého turnaja podávali vynikajúce výkony, veľmi  sa zlepšili, ale nemali šťastie na ,,premenené šance“. Školu reprezentovali: Foltin T., Kasenčák M., Lysina S., Pancík D., Tomečko T.(8.A), Havadej L., Kováč A. Kubuš M.(9.B), Kušnír D. (9.A), Urban G.(7.B)

Turnaj mal vynikajúcu úroveň a sme radi, že naši žiaci si mohli zahrať s kvalitnými súpermi.

Gratulujeme !!!!

M. Mikulová, V. Balušinský

1 + 1"                                                              

V sobotu 20. októbra 2018 v jedálni našej školy odštartovala štvrtá sezóna obľúbeného projektu pre žiakov 1. – 4. ročníka a ich rodičov.  Už tradične na nich čakalo desať úloh.  13. ročník súťažno-zábavného stretnutia opäť potvrdil, že: „Spoločne zvládneme všetko“. Realizačný tím tvorili žiaci  z 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.B., 6.A triedy a panie učiteľky: Marino, Marhefková, Rejtová, Kivaderová, Dugasová, Imrichová a pán učiteľ Marcinčin.

 

Iveta Matyásová –  koordinátorka 1+1

Európsky týždeň programovania                        

je nezávislá aktivita, ktorej cieľom je priblížiť deťom programovanie zábavnou formou. Do tejto aktivity, ktorej sa zúčastnilo 74 krajín sveta sa zapojila aj naša škola. V dňoch 16 - 19. 10. 2018 sa žiaci 7. - 9. ročníkov zúčastnili najprv prezentácie, kde sa zoznámili s prostredím jazyka Scratch. Tento program nenáročnou hravou formou sprístupňuje možnosti programovania. Na ďalších hodinách žiaci samostatne pracovali s týmto programom, ktorý ich zaujal a vytvorili pekné animácie aj hry. Verím, že na ďalších hodinách informatiky budú svoje zručnosti z oblasti programovania radi rozvíjať.

Ľ. Rejtová - koordinátor informatizácie

Jablková hostina                                                

Pri príležitosti Svetového dňa výživy, ktorý sa oslavuje každý rok 16. októbra, sme zrealizovali aj u nás v škole akciu pod názvom Jablková hostina. Chutné výtvory z jabĺk, ktoré vznikli vďaka šikovným rukám rodičov a starých rodičov a samozrejme za výdatnej  pomoci detí, sme mali možnosť ochutnať v rámci zdravej desiaty. Okrem ochutnávok jedál žiaci súťažili o najväčšie, najmenšie, najkrajšie, najbizarnejšie... jabĺčko. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi chutnými a zdravými výtvormi. 

 

 M. Marhevková – koordinátor environmentálnej výchovy


Elektrobus - dopravný prostriedok budúcnosti    

V rámci zážitkového učenia dňa 17.10. 2018 mali žiaci z 3.B možnosť spoznať a vyskúšať si na ako princípe funguje elektrobus. Názornú ukážku nového slovenského elektrobusu žiakom prezentoval p. Smokoň so spoločnosti TROLIGA BUS. Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať.

 

M. Marhevková

Záložka do knihy, ktorá spája školy                 

Projekt, kde čítame, fantazírujeme a tvoríme záložky do kníh, je už neodmysliteľnou  súčasťou jesenného obdobia v našej škole.  Túto jeseň sme vytvorili záložky pre žiakov zo ZŠ vo Výčapoch- Opatovciach. Veríme, že potešia.

Dočítania!

Zuzana Lipková

Exkurzia Steelpark Košice                        

Dňa 12.10.2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie v Steelparku v Košiciach. Najprv v "labáku" skúmali zákonitosti odrazu svetla a potom už sami na rôznych pokusoch spoznávali rôzne oblasti fyziky. Tieto praktické skúsenosti sa stretli s veľmi pozitívnymi ohlasmi u všetkých zúčastnených.

O. Marhefková, Ľ. Rejtová

Európsky týždeň mobility                         

06.10.2018 v rámci európskeho týždňa mobility p. vych. Danka Pendráková pripravila celoklubovú aktivitu pre všetky oddelenia. Deti súťažili na kolobežkách pomedzi prekážky, preukázali svoje zručnosti a takto si spríjemnili popoludnie v ŠKD.

A. Imrichová

„Deň Eura“                                                

projektový deň sa pre žiakov primárneho vzdelávania uskutočnil 01. 10. 2018. Počas rôznych aktivít žiaci spoznávali našu peňažnú menu: koncertom Svet peňazí, ukážkou euromincí, prezentáciou o financiách, riešením zložitých finančných otázok a návrhom vlastných  mincí a bankoviek.

M. Šitárová
Slovenské zvyky, obrady, farby, chute, vône a mágia v Knižnici P.O.Hviezdoslava                                       

V rámci podujatia knižničného festivalu Prešov číta rád, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. - 28. 9.2018  sa žiaci 3.A a 3.B  stretli v Knižnici P.O.Hviezdoslava s etnologičkou, historičkou, múzejníčkou, religionistkou a spisovateľkou Katarínou Nádaskou.

Tá im pútavým rozprávaním priblížila život a zvyky na dedine v minulosti.

M. Marhevková 

„Škola volá“ – úspešne odštartovala             

Už tradične zahajujeme našu spoluprácu s materskými školami Olympiádou kráľovstva Bajkal. 28. septembra 2018 si malí predškoláci  zmerali svoje sily v rôznych  disciplínach.  Počas celého predpoludnia vládla v telocvični príjemná súťažná atmosféra. 16. ročníka OKB sa zúčastnili tieto materské školy: MŠ A. Prídavka, MŠ Bajkalská,  MŠ Čapajevova, MŠ Mukačevská, MŠ Sabinovská, SMŠ Simba a MŠ Štvorlístok z Veľkého Šariša.

Realizačný tím tvorili žiačky z 9.B. , 9.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.B.

Iveta Matyásová – koordinátorka pre spoluprácu s MŠ


Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

 Prevádzkovateľ – Základná škola, Bajkalská 29, Prešov, so sídlom Bajkalská 29 Prešov, 08001, IČO: 37877186 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia (28. 09. 2018 – Projekt ŠKOLA VOLÁ ) dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Základná škola, Bajkalská 29, Prešov facebookovej stránke a iných budú uchovávané, kým trvá účel ich spracúvania  

Starší mladým a naopak - 6.9.2018                

je projekt našej školy, v ktorom už 11. rok spolupracujeme so ZPS NÁRUČ v Prešove. Už tradične otvárame naše aktivity projektovým dňom - Náruč plná remesiel.

Tento školský rok budú so seniormi spolupracovať žiačky 9.A, 7.B a 6.A triedy.

Iveta Matyásová – koordinátorka projektu


Naša škola sa v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE zapojila a bola úspešná v projekte INKLÚZIA JE PROCES..." .

Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie a obsadenie miesta asistenta učiteľa. Cieľom tohto projektu je zlepšenie školskej úspešnosti žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.


Slávnostné  otvorenie šk. roka                        

Brány „Kráľovstva Bajkal“ sa znovu otvorili 3. septembra a srdečne privítali svojich obyvateľov. Najväčšou poctou pre kráľovskú rodinu bolo prijatie nových členov, ktorí boli slávnostne pasovaní za čestných občanov a pážatká „Kráľovstva Bajkal“. Kráľovská rodina zaželala všetkým veľa zdravia, tvorivých nápadov a úsmev na tvárach, ktorý im má vydržať po celý rok.


Prázdniny 2018/2019


Prázdniny
Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné
30. október 2018 (utorok)
31. október –
2. november 2018
5. november 2018(pondelok)
vianočné
21. december 2018(piatok)
24. december 2018  – 7. január 2019
8. január 2019
(utorok)
polročné
31. január 2019 (štvrtok)
1. február 2019 (piatok)
4. február 2019 (pondelok)
jarné
pondelok)
Košický kraj,
Prešovský kraj 

15. február 2019(piatok)
18. február –
22. február 2019
25. február 2019(pondelok)

veľkonočné
17. apríla 2019
(streda)
18. apríla –
23. apríl 2019
24. apríl 2019 (streda)
letné
28. jún 2019 (piatok)
1. júl –
31. august 2019
2. september 2019(pondelok)
 
  14.10.2018 | Pridal: Škola | Aktuality | zobrazené: 34763 krát |  

Design & engine by Vádium s.r.o. 2011
Powered by Tesmur:CMS